Archive for October, 2013

ยานผีขโมยเด็ก

ใน ขณะที่ อิชิโร Minegishi ซึ่งยังเป็น ในชั้นที่ 2ของโรงเรียน(8 ปี) รายงานว่าเขา ได้เห็นวัตถุ ส่องแสง ที่บิน ตรงไปยังหมู่บ้านจัดสรร Hinode 30 นาทีก่อน ชายพบ ยูเอฟโอ ในเวลานั้น เขากำลังจะ โดยรถยนต์กับพ่อแม่ และเพื่อน ๆ ของเขาใน อ้อม KOFY ผ่าน Masutsudocho , Kofu เมือง ใกล้มาก Estate มัน ดูเหมือนว่า เมื่อสอง อุปกรณ์ คอนกรีต พบว่า ลดลง เกือบจะ ลง เช้าวันรุ่งขึ้น ใน ไร่องุ่น ที่ ยูเอฟโอมีที่ดินเพื่อนบ้านตกใจ อีกครั้งด้วย ความเป็นจริง มันน่าจะดี มาก ในเย็นวันนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รอบKofu อำเภอ […]